Preporučena Google reklama

srijeda, 8. siječnja 2014.

utorak, 19. studenoga 2013.

UNICEF: Poziv bh. javnosti da se uključi u borbu protiv nasilja nad djecom


U povodu obilježavanja 19. novembra, Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad djecom, i Međunarodnog dana prava djece, 20. novembra, UNICEF poziva građane BiH da se uključe u aktivnu borbu za prevenciju i eliminaciju svih vidova nasilja nad djecom.

U okviru UNICEF-ove inicijative za podizanja svijesti, borbe za eliminaciju i prevenciju nasilja nad djecom u BiH koju finansira Evropska unija, oktobar je prošao u aktivnostima u okviru projekta "Recimo NE nasilju nad djecom".

Aktivnosti projekta uključile su kreativne i edukativne dječije radionice i prezentacije dokumenta "Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom" koji je ranije ove godine usvojilo Vijeće ministara BiH, a koji daje zvanična uputstva relevantnim institucijama u BiH za pravilno reagiranje na bilo koji mogući slučaj nasilja i zlostavljanja nad djecom.BiH je prihvatila obaveze iz člana 19. UN Konvencije o pravima djeteta i time postala obavezna da preuzme sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere u cilju zaštite djeteta od svih oblika nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja.

UNICEF poziva građane da, u slučaju da primijete bilo koje moguće nasilje i/ili zlostavljanje nad bilo kojim djetetom, ne šute i ne zatvaraju oči, već da se obavezno obrate jednom od odgovornih sektora, u prvom mjestu policiji, saopćeno je iz UNICEF-a.


Konvencija UN-a o pravima djeteta


(studio88.ba)

četvrtak, 19. rujna 2013.

Djeca i djetinjstvo u dokumetnima o pravima djece (stručni članak)

Djeca i djetinjstvo u dokumetnima o pravima djece

Kategorija: stručni članak

Autorke: Željka Kopić, studentica Hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije
               Valerija Korajac, studentica Hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije

Filozofski fakultet, Osijek

Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava

Ovdje možete da preuzmete Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječijih prava.
Dječja prava i demokratizacija škole

Odlična powerpoint prezentacija "Dječja prava i demokratizacija škole"
četvrtak, 29. kolovoza 2013.

Konvencija UN o pravima djeteta

Jezikom prilagođenim djeci:

"Prava" su nešto što svako dijete treba imati ili može učiniti. To su prava navedena u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Skoro svaka zemlja pristala je na njih. Sva su prava međusobno povezana i sva su jednako važna. Ponekad, kada razmišljamo o pravima moramo razmisliti šta je najbolje za djecu u nekoj situaciji i šta je presudno za životi zaštitu od patnje. Kako rasteš, imaš više odgovornosti u određivanju vlastitih izbora u provođenju svojih prava.